โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.7 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.7 KB