โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9  สิงหาคม 2565 นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ พร้อมด้วยคณะครู

นำนักเรียน เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาวโดยการนำเสนอ

โครงงานคุณธรรมเรื่อง “บางเสร่พิทักษ์ รักษ์สะอาด” ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

2 มิ.ย.65 นำโดย นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนี ณ สวนสาธารณะชายหาดบางเสร่