โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.59 KB