โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 501.72 KB