โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนงบประมาณโครงการ ปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 738.6 KB