โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.53 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปิ่นโต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.3 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 192.37 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.39 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.77 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 ต.ค. 2564 )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.32 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 พ.ย. 2564 )   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.85 KB