โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
       มาร์ชโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
 
  เราคือโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่      เราลูกทะเลสีน้ำเงินเหลืองงามสดใส
  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำบลสมดังใจ     มั่นคงสดใสใส่ใจวิถีพุทธ
  เด่นวิชาการความรู้ดีมีคุณธรรม       พวกเราท่องจำต้องพากเพียนเล่าเรียนศึกษา
  กตัญญูต่อบิดรและมารดา   ชาติ   ศาสนา   และพระมหากษัตริย์   ชาติไทย
  มีบรรยากาศพฤกษชาติสวยงามจับตา              อีกการกีฬาให้เรารู้รักสามัคคี
  ร่วมด้วยช่วยกันให้พวกเรานั้นสร้างสรรความดี    เพื่อเป็นศักดิ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่