โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3