โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ภาพกิจกรรม
ผู้ปกครองรับเงินเยียวยา 2,000 บาท
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ชั้นอนุบาล 2-มัธยมศึกษาปีที่ 3รับเงินเยียวยา 2,000 บาท โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,20:11   อ่าน 330 ครั้ง