โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ภาพกิจกรรม
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขขึ้นภายในโรงเรียน โดยมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด คลินิกเสมารักษ์ เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และบุคคลที่สนใจ เข้ามาศึกษาความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด วิธีการป้องกัน การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ให้คนในสังคมสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข โดยไม่พึ่งพายาเสพติด และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2566,19:38   อ่าน 83 ครั้ง