โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เข้ารับการประเมินห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

 นางวรร์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่    คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เข้ารับการประเมินห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางกาญจนา เทวศรัญยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ ประธานกลุ่มโรงเรียนสัตหีบ 2  และนางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ประเมินห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน

ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 191 ครั้ง