โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการมอบตัว
แจ้งผู้ปกครองนักเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มอบตัว 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

นักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มอบตัว
วันที่   29 พฤษภาคม  2564

โรงเรียนเปิดวันที่  1  มิถุนายน  2564

โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2564,19:20   อ่าน 59 ครั้ง