โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากโรงเรียนชุมชนบ้านางเสร่
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564
    โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่  จึงขอเลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยใช้รูปแบบเรียนทางไกล ด้วยรูปแบบการเรียนแบบ On-Air,On-Line,On-Demand,On-Hand และแบบผสมผสานหลายรวมแบบรวมกัน 
นักเรียนไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ    จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ปกครองทุกท่านทราบนะค
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2564,11:46   อ่าน 12 ครั้ง