โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ข่าวประชาสัมพันธ์
กองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเด็กนักเรียน
ประชาสัมพันธ์  “ กองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเด็กนักเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ของนักเรียนที่ได้ติดเชื้อ COVID-19  และครอบครัวนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความเดือนร้อนในการดำรงชีวิต ริเริ่มกองทุนโดยท่านผู้อำนวยการณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
ท่านสามารถบริจาคเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค โดยติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3843-5643 หรือทุนทรัพย์ได้ ที่ธนาคารกรุงไทย 
เลขบัญชี 2300669226
ชื่อบัญชี กองทุนครูเพื่อนักเรียนศึกษาต่อสายอาชีพ
(รบกวนท่านแจ้งสลิปมา inbox  เฟสบุ๊คนี้ค่ะ)
https://www.facebook.com/Chumchonbanbangsaray-
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ 
ขอขอบพระคุณในเมตตาจิตของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,16:11   อ่าน 29 ครั้ง