โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching) ครั้งที่ 2 เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

  วันที่ 15 กันยายน 2564 นายมงคล แย้มเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประธานกรรมการ นางนาถลดา  ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ตำแหน่งกรรมการ นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ และนางสาวนวลจิตร หอมหวน ตำแหน่งเลขานุการ เป็นคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching) ครั้งที่ 2 เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching) ครั้งที่ 2 เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

เป็นอย่างยิ่ง

 

 

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 126 ครั้ง