โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
130 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท บ้านบางเสร่  ตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 19) 08 มิ.ย. 65
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ร่วมลงนามถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 18) 08 มิ.ย. 65
ขอขอบพระคุณ น.อ.นิพัธน์ สุดใจรอง ผบ.พล.นย. คุณครูนุชนารถ สุดใจ และคุณนิธินาถ สุดใจ (อ่าน 86) 30 มี.ค. 65
ขอขอบคุณพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา (อ่าน 81) 30 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 134) 09 ก.พ. 65
เลื่อนการเปิดเรียน (อ่าน 987) 03 ม.ค. 65
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เปิดเรียนรูปแบบ On site ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 113) 15 ธ.ค. 64
โครงการ TSQP2 พบครู Site Visit ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 109) 15 ธ.ค. 64
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เปิดเรียนรูปแบบ On site ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 132) 15 ธ.ค. 64
โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ เปิดเรียนรูปแบบ On site ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 107) 15 ธ.ค. 64
กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (อ่าน 114) 17 ต.ค. 64
คณะกรรมการพี่เลี้ยง (coaching) ครั้งที่ 2 เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางวรรณ์ทนา ไชยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ (อ่าน 127) 15 ก.ย. 64
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 (อ่าน 112) 13 ส.ค. 64
รายการ ผู้อำนวยการพบผู้ปกครอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 2) 11 ส.ค. 64
กองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเด็กนักเรียน (อ่าน 74) 09 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์ (อ่าน 11) 28 ก.ค. 64
แจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม (อ่าน 223) 01 ก.ค. 64
เลื่อนการเปิดเทอม 1/2564 (อ่าน 110) 29 มิ.ย. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (อ่าน 158) 28 มิ.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนชุมชนบ้านางเสร่ (อ่าน 150) 04 มิ.ย. 64
กำหนดการมอบตัว (อ่าน 166) 10 พ.ค. 64
เลื่อนการรับมอบตัวนักเรียน (อ่าน 170) 30 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (อ่าน 280) 15 เม.ย. 64
พิธีมอบทีวีพร้อมจานดาวเทียมและกล่องรับสัญญาณ จากชมรมปันน้ำใจสู่น้องร่วมกับ สพป.ชลบุรี เขต 3 เพื่อใช้ (อ่าน 230) 01 มี.ค. 64
แจ้งกำหนดเปิดเรียน (อ่าน 295) 28 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 301) 28 ธ.ค. 63
" target="_blank" title="ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563">ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 (อ่าน 21) 24 ก.ค. 63